Văn bản
  • THÔNG TƯ 02 2020 TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.
  • «Trở về
Số hiệu: 02/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 05/02/20
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trích yếu:
1 of 8