Văn bản
  • Số 1542 UBND-GD V.v cho học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 1542/UBND-GD
Ngày ban hành: 13/03/20
Cơ quan ban hành: UBND TỈNH QUẢNG NINH
Trích yếu:
1 of 1