Văn bản
  • Số 855 UBND-GD V v đồng ý cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống bệnh dịch Covid-19
  • «Trở về
Số hiệu: 855/UBND-GD
Ngày ban hành: 15/02/20
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: