Công tác chuẩn bị tổ chức hướng dẫn học sinh tự ôn tập để tham dự thi tuyển sinh THPT trên các nền tảng trực tuyến 

Trong hai ngày 01/4/2020 và 03/4/2020, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều đã tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống trực tuyến hướng dẫn học sinh tự ôn tập để tham dự thi vào THPT trên các nền tảng trực tuyến.

 

Kiểm tra công tác vệ sinh, phòng dịch bệnh Covid - 19 tại một số điểm trường THPT trên địa bàn thị xã 

(Theo : https://dongtrieu.quangninh.gov.vn/) Sáng ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Khắc Dũng - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã và các đồng chí trong Đoàn công tác của thị xã đã đi kiểm tra công tác vệ sinh, phòng dịch bệnh Covid - 19 tại một số điểm trường THPT trên địa bàn thị...

 
Tin mới nhất